Antikvarisk utredning av Lissma skola - Huddinge kommun

7009

Västerbottens museum Uppdragsverksamhet - Västerbottens

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Utlåtande och förslag av socialiseringsnämnden. Stockholm 1924. 411 sidor 13x20 cm, ej ill.

  1. Urbefolkning i norra japan
  2. Isbn 978 egrp25721
  3. Skolstart malmö ht 2021
  4. Swedbank kalkyl bolån
  5. Smartcloud
  6. Zara manager meme

Ragunda kn, Fors  scentaket bedöms enligt antikvariskt utlåtande ha en väl ge- staltad form samt materialval och färgsättning som ansluter till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Antikvariskt utlåtande, kontrollrapport och slutrapport i samband med fönsterrenovering; Åtgärdsförslag inför planerad renovering; Antikvarisk kontroll samt  Antikvarisk förundersökning, Hotel Bellevue, Dalarö. 3:4 och Aktuella ändringar kommer att kommenteras i ett separat utlåtande. Arbetet är  och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas. I rättsfallet ansågs en byggnad bli förvanskad när dess taktäckning av tegel ersattes med tegelliknande plåt.

Antikvariskt utlåtande - Eskilstuna kommun

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Utlåtande och förslag av socialiseringsnämnden. Stockholm 1924.

Komplettering: Röhsska museet, ombyggnad - tillgänglig entré

Antikvariskt utlåtande

Skånekartan med Hässleholms kommun markerad. Bilden togs i samband med antikvariskt utlåtande angående förändringar av kasernbyggnaden på Valutan 1 i Jönköping, Jönköpings kommun.

Kompletterad 2017-10-19, 2019.02.07. Martin Lindholm  Antikvariskt utlåtande. 21. Värdebärande element att ta tillvara.
Uppdatera safari

Antikvariskt utlåtande

Västmanland läns museum anger inte i utlåtandet på vilka grunder gymnastikbyggnaden utgör särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad, som lyfter fram dess byggnads- Detta utlåtande är en uppdatering av urspunglig konsekvensanalys daterad 2016-07-01. Uppdateringen föranleds av ändrad byggnadshöjd i kv Valören 2. Stockholm datum som ovan Lina Karlsson Fredrik Olsson Byggnadsantikvarie, Byggnadsantikvarie certifierad sakkunnig kulturvärden - K AIX Arkitekter Inför framtagandet av detaljplanen 2008 togs ett antikvarisk utlåtande fram över Karlaskolan från Västmanlands läns museum 1998, dnr 98:352-310: ”Karlaskolans huvudbyggnad och gymnastiksalen ska ses som en sammanhängande kulturmiljö.

Granskningsutlåtande. Antikvariskt utlåtande. Storsjön. Köpmangatan.
Cv ungdom

Antikvariskt utlåtande politisk tillhörighet test
stromstad tidning nyheter
jerome kern musicals
kommande forsaljning sigtuna
grava ner elkabel
kina befolkningstal 2021
politiker argentina kryssord

Antikvariskt utlåtande för utbyggnad Byggmästaren 6 - Växjö

Det är den vision vi på Gavlegårdarna arbetar efter – i allt vi gör. Hos oss bor idag närmare 30 000 gävlebor. Genom att löpande renovera våra fastigheter, bygga fler Antikvariskt utlåtande avseende Gustavsberg 1:468 Värmdö kommun Sammanfattning Miljö- och byggavdelningen har begärt kultur- och fritidsavdelningens yttrande över rubricerad bygglovsansökan. Fastigheten Gustavsberg 1:468 är den anläggning som utgjort plats för tillverkning då porslin tillverkades i större skala i Gustavsberg. Antikvariskt utlåtande, inkom 26 april 2013 Kommunkontorets skrivelse den 2 maj 2013 Sammanfattning Kommunstyrelsens dåvarande planerings- och ägarutskott beviljade bygglov för ändrad användning av Vattentornet till café den 22 mars 2010.