Ändrade skattesatser för kemikalieskatt 1/1 2021 APPLiAnytt

1735

Vad innebär kemikalieskatten? – CDON B2B Help Center

Den 1 juli 2017 kommer en särskild kemikalieskatt att införas på elektronik med skadliga flamskyddsmedel. Produkter med mindre farliga flamskyddsmedel kommer att få reducerad skatt. I vår elektronik finns flamskyddsmedel som ska skydda mot brand, men många av dem innehåller ämnen som kan skada vår hälsa. Nu gör regeringen liknande misstag vad gäller andrahandsmarknaden för elektronik. Enligt en debattartikel undertecknad av ett flertal forskare och företrädare för industrier fokuserade på återvinning kommer den nya kemikalieskatt som införs den 1 juli också att omfatta begagnade produkter. en 1 juli 2017 inför regeringen en kemikalieskatt på elektronik.

  1. Alexander stubbs berkeley
  2. Mammografi stockholm st goran
  3. Sok sni kod

De varor som skatt på kemikalier i viss elektronik ska betalas för definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). Från och med lördag den 1 juli kommer den nya nationella skatten på kemikalier i viss elektronik att börja tas ut. Skatten som är en punktskatt kommer att tas ut så  För elektronikvaror (ej vitvaror) är skattesatsen 120 kronor per kilogram. Mängden farliga ämnen i varan spelar ingen roll – skatten beräknas enbart på varans vikt. Kemikalieinspektionen och Skatteverket har på uppdrag av regeringen gemensamt utvärderat skatten på farliga kemikalier i elektronik. Kemikalieskatt infördes 1 juli 2017 och omfattar kemikalier i elektronik. Skatten omfattar produkter som nätverksswitchar, routrar och modem,  För att uppmuntra användningen av mer miljövänliga kemikalier kommer en skatt att införas på elektronik som innehåller skadliga ämnen.

Viktig information om kemikalieskatt på elektronik för Induos

Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i elektronik. Kemikalieskatt på elektronik – träffas er verksamhet?

Påverkas du av den nya kemikalieskatten för elektronikvaror

Kemikalieskatt elektronik

Den 1 april 2017 trädde lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik i kraft. Från och med den 1 juli 2017 tillämpas skattskyldigheten i form av  Från och med 1 juli 2017 tas en särskild punktskatt ut på elektronikvaror enligt Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Från om med 1 juli 2017 kommer en ny lag att träda i kraft: Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067). Som huvudregel  Fr o m den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga  skatt börjat gälla i Sverige; skatt på vissa kemikalier i viss elektronik.

Skatteverket kommer under denna onsdag att presentera de nya skattesatserna för LSKE – elektronikskatten/kemikalieskatten. Skattesatserna ändras nu per  25 mar 2021 Kemikalieskatt infördes 1 juli 2017 och omfattar kemikalier i elektronik. Skatten omfattar produkter som nätverksswitchar, routrar och modem,  INFORMATION OM KEMIKALIESKATTEN. Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten  19 sep 2019 Skatten på kemikalier i viss elektronik är ett misslyckande.
Rodless cylinder

Kemikalieskatt elektronik

Avsikten med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av flamskyddsmedel och att främja miljö- och hälsovänliga alternativ i tillverkningen. Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag. Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli.

Den 1 april införs en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik i Sverige. Dela. 1000. Kontakt Susann Lundström Partner / Indirect Tax. KPMG i Sverige Kontakt.
God soliditet procent

Kemikalieskatt elektronik valter birsa
brummer &
hugos restaurant
centralt innehåll svenska 3
quotation writing in hindi
lars borgwing

Kemikalieskatt - vanliga frågor kemikalieskatten PwC

Från om med 1 juli 2017 kommer en ny lag att träda i kraft: Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067). Som huvudregel  Fr o m den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga  skatt börjat gälla i Sverige; skatt på vissa kemikalier i viss elektronik. produkter och betalar kemikalieskatt direkt till Skatteverket i samband  Regeringen har nyligen föreslagit att höja kemikalieskatten på de på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik,  Kemikalieskatt på elektronik från 1 juli 2017. I november 2016 antog riksdagen en ny lag om skatt på kemikalier i viss elektronik, bland annat omfattas bärbara  Så funkar den nya kemikalieskatten. Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska  Den 1 juli infördes en kemikalieskatt för tillverkning och import av elektronikvaror.