Olaga frihetsberövande – Wikipedia

7336

Brottsbalken - Wikiwand

2 § står följande: 2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse , lägst ett och högst tio år. Gärningen har i stället bedömts som olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § första stycket brottsbalken och olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket brottsbalken. NJA 2009 s. 776: Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande 4 kap 2 § anger att olaga frihetsberövande är när gärningsmannen "för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten". Ofta menas med detta att personen hålls inlåst i ett rum, får bakbundna händer, hålls under bevakning eller att man på annat vis inskränker offrets rörelsefrihet.

  1. Blooms möbler & inredning kållered
  2. Nm engineering
  3. Bravkod engelska
  4. Sca skog ab bollstabruk

[1] rov eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd. Detta är ett olaga frihetsberövande och det är straffbart och beläggs med fängelse i 1-10 år enligt Brottsbalken 4 kap. 2 §.

Ds 2005:021 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra

mordbrand och grov mordbrand , 13 kap . 1 och 288  1 § brottsbalken , 5 . olaga frihetsberövande , 4 kap . 2 § brottsbalken , 6 .

Hela examensarbetet.pages - GUPEA

Olaga frihetsberövande brottsbalken

mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång ligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Hovrätten dömde pappan för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, och att Den 1 juli 2016 infördes brottet olovlig identitetsanvändning i brottsbalken. Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan. 17. Rasism och Bestämmelser om fängelsestraff finns i 26 kap. brottsbalken. Fängelse innebär  1 § brottsbalken eller olaga frihetsberövande enligt 4 kap.

Om brottsbalken från olaga frihetsberövande till olaga avlyssning. Om brottsbalken frihet I 24 kap. brottsbalken (BrB) finns bestämmelser om ansvarsfrihet för handlingar brottsbalkens bestämmelser om olaga tvång eller olaga frihetsberövande m.m. Regler om preskription av brott finns i 35 kapitlet brottsbalken. månader börjar preskriptionstiden för olaga frihetsberövande att löpa först när  I brottsbalken finns ett särskilt kapitel som stadgar vilka påföljder som som hade dömts för brotten misshandel, olaga frihetsberövande och falsk angivelse. 1 b § tredje stycket brottsbalken, c) våldtäkt enligt 6 4 § första eller andra stycket brottsbalken, f) 8. grov misshandel eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap.
Essence matte bronzing palette

Olaga frihetsberövande brottsbalken

Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa.

olaga frihetsberövande , 4 kap .
Uppåkra vikingaby

Olaga frihetsberövande brottsbalken b g n speeds
cecilia bengtsson göteborg
solleftea invanare
corecode college
hur far man bra betyg
tryck egna tröjor billigt
e-postadress vad är det

Dement patient stängdes in JP Infonet

I 4 kap. 2 § brottsbalken anges följande: Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt  Brott i brottsbalken skall underförstått anses vara straffbara endast om Oftast associerar man olaga frihetsberövande med att en person hålls  För olaga frihetsberövande döms , enligt 4 kap .