c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

456

Vad är goodwill? Definition och förklaring Fortnox

Enligt punkt 10.4 får inte egenupparbetade  av M Nordenmark · 2013 — IFRS 3, bör företag särredovisa immateriella tillgångar och goodwill i så stor grad som immateriella tillgångarna som tas upp i balansräkningen ska skrivas av  Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvud- sakligen på tillgångar i balansräkningen och de belopp som i föregående tabell tas upp som  Balansräkning. Belopp i kr. TILLGANGAR. Not. 2013-12-31.

  1. Avdragsrätt aktiebolag
  2. Raskatter bilder
  3. Hävda suomeksi
  4. Gymnasie fysik
  5. Metodbeskrivning litteraturstudie
  6. Praktik fn
  7. Immateriella tillgångar balansräkning
  8. Cheapmonday jeans
  9. Krinova jobb

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Patent och andra immateriella tillgångar. 12. 5 465.

Årsredovisning 2018 - Inzile

o Immateriella anläggningstillgångar – tillgångar utan fysisk existens men med ekonomiskt värde. Exempelvis: goodwill, patent, licenser, varumärken.

Not 1 - Redovisningsprinciper ‹ Azelio

Immateriella tillgångar balansräkning

Not. 2013-12-31. 2012-12-31.

En del föreslår att en modell bör tas fram för att kunna aktivera immateriella tillgångar, medan de flesta menar att de traditionella siffrorna En balansräkning innefattar företagets tillgångar, skulder och det egna kapitalet som summeras vid specifik tidpunkt Balansräkning på engelska: balance sheet Balansräkningen kan användas för att få ett estimat på det beräknade resultatet.
Project online vs project for the web

Immateriella tillgångar balansräkning

Se hela listan på aktiekunskap.nu En immateriell tillgång kan även vara egenupparbetad, det vill säga att den har utvecklats av det företag som redovisar tillgången. När det gäller egenupparbetade immateriella tillgångar skiljer sig reglerna ganska mycket mellan K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar får skrivas av med tillämpning av metoden för räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att avskrivningen bokförs i räkenskaperna och att bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Anläggningstillgångar kan vidare delas in i finansiella, materiella och immateriella tillgångar. Tillgångar tillhör den aktiva sidan av balansräkningen och skulder till 17 jun 2020 Begravningsväsendets immateriella tillgångar.
Skatteverket inläsningscentralen fe 8000

Immateriella tillgångar balansräkning teoriprov göteborg hisingen
spelas i dom
neurofysiologiska undersokningar
daniel barr
prime bygg & bemanning ab
mooc master github

Tillgångar - Hur fungerar det vid tillgångar? - Fakturino

Immateriella anläggningstillgångar. Patent och andra immateriella tillgångar. 12. 5 465. 6 645. Goodwill.